Chicco բերանի խոռոչի խնամքի հավաքածու 4+ կանաչ

(0)
Հավաքածուի մեջ ներառված է խոզանակ և  լնդերը մերսող խոզանակ.
• խոզանակի կլոր գլխիկը փափուկ է և չի վնասում մանկիկի լնդերը,
• լնդերը մերսող խոզանակը նախատեսված է ատամիկներ հանող մանկիկի լնդերը մերսելու համար,
• հավաքածուի մեջ ներառված է նաև բաժանիչ, որը թույլ չի տալիս խոզանակը խորը մտցնել բերանիկի մեջ:

Վարկանիշ

0 reviews
keyboard_arrow_up